ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސައިކަލެއް ވަލުތެރެއިން ހޯދައިފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސައިކަލު/ ފޮޓޯ- ޕޮލިސް

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސައިކަލެއް ފުލުހުން ވަލު ތެރެއިން ހޯދައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މި ސައިކަލް ހޯދާފައިވަނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:00 ހާއިރު ހިތަދޫގެ ފުލުހުން ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދަނިކޮށެވެ.

އަދި މި ސައިކަލު ހިތަދޫއިން ގެއްލިގެން މައްސަލަ ފުލުހުނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެ ސައިކަލް މިހާރުވަނީ ޓޯ ކޮށްފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.