އިމްރާންގެ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ނަޝީދު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު/ ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާފުށީގައި ފަތުރުވެރިއަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރީ ގޯސްކޮށް ނޫން ކަމަށް، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެފައި ވާތީ، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްގެ "ރާއްޖެ މިއަދު" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ ނިވާކަންކުޑަކޮށް ހުރި ޓޫރިސްޓަކު ހައްޔަރު ކުރުމުގައި، ފުލުހުން އަމަލު ކުރީ އެހާ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ހާލަތެއްގައިވެސް އެއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އެކަން ފުލުހުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާ ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރައްވާ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަންހެނުންގެ ގަޔަށް ބޮލަށް ފިރިހެނުން އެރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ނަން ކިލަނބުވެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ފުލުހުން އެކަމުގައި އަމަލުކުރީ ގޯސްކޮށް ނޫން ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވަނީ ފުލުހުން އެކަމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތުން މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.