ކުުށުގެ އިސްލާހު

“ޝަހީދުގެ ރައުޔު އަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ” މިސުރުހީގެ ދަށުން، މި ނޫހުގައި މި ހަބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރެވުނީ ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބަލައެވެ. ނަމަވެސް މި ހަބަރު މިހާރު ވާނީ މި ވެބްސައިޓުން ނަގާފައެވެ. ސަބަބަކީ ކުރީގެ އުއްތްމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިންގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުގައި ހަވާލާ ދެއްވި ހުކުމަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓުގައި އެމަނިކުފާނަށް އިއްވި ހުކުމު އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން އެ މައްސަލާގައި ކުރި ހުކުމަކަށް ނުވާތީއެވެ.

މި ހަބަރަ ގުޅިގެން، ތެދު ނޫން މައުލޫމާތެއް ފެތުރިފައިވާތީ ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހުން ނިހާޔަތަށް މައާފަށް އެދެެމެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.