ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު ހުކުމާ ދިމާކޮށް އިދިކޮޅުން އެއްވެއްޖެ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން ކޯޓު ކައިރީގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ: ފޮޓޯ / ހަތާވީސް

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގްގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ 5 އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް 2019ވަނަ އަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކުރި އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތް ފެށެން ކުޑަތަން ވެފައި ވަނިކޮށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަން އިން ކޯޓު ކައިރިއަށް އެއްވެއްޖެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…..

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.