މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ބައިޑެން އެޅުއްވ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރައީސްގެ ތައުރީފު

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑު ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުން ވަކިވެފައިވާ ޕެރިސް އެގްރީމަންޓުގައި އަލުން ބައިވެރިވުމަށް އެމެރިކާގެ ރިޔާސަތާއި އަލުން ހަވާލުވި ޖޯ ބައިޑަން ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވި ޖޯ ބައިޑަންގެ ސަރުކާރާއެކު ރާއްޖެއިން އެމެރިކާއާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިއަދު ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑު ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުން ވަކިވެފައިވާ ޕެރިސް އެގްރީމަންޓުގައި އެމެރިކާ ބައިވެރިވެފައި ވާތީ އެކަމަށް ވެސް ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އަލުން އެ އެގްރީމަންޓުގައި އެމެރިކާ ބައިވެރިވުމަކީ ލިބުނު ބާރެއް ކަމަށެވެ. ޕެރިސް އެގްރީމަންޓުން އެމެރިކާ ވަކިވީ 2017ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމާ އެކު ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަަމްޕް ހައްދަވާފައިވާ ގިނަ ގޯސްތަކެއް ރަނގަޅުކުރެއްވުމުގެ ރިޔާސީ ގަރާތުތަކެއްގައި ވަނީ ސޮއި ކުރައްވާފައެވެ.

ސޮއިކުރެއްވި ގަރާރުތަކުގެ ތެރޭގައި މާސްކް އަޅައިގެން ނޫނީ ދައުލަތުގެ އިމާރާތަކަށް ވަނުން މަނާކުރުމުގެ ގަރާރަކާއި އެ ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ހާއްސަ އޮފީހެއް އުފެއްދުމުގެ ގަރާރެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަކިކުވުމަށް ޓްރަމްގެ ވެރިކަމުގައި ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ގަރާރެއްގައި ވެސް ބައިޑަން ސޮއިކުރެއްވިއެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް އެެޑްރެސްކުރެއްވުމަށް އޭނާ ސޮއިކުރެއްވީ ޕެރިސް ކްލައިމެޓް އެކޯޑްގައި އަލުން ބައިވެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގަރާރެއްގައެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.