މި ދުވަސްވަރު ޖެލީފިޝް ފެންނަނީ ކީއްވެ؟

ޖެލީފިޝްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އީޕީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ވަނީ ހަތާވީސްއާ ވާހަކަ ދައްކާފައި

މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުން ޖެލީފިޝް ފެންނަމުން އެބަދެއެވެ. ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ފެނެއެވެ. މޫދަށް އެރުން ރައްކާތެރިނުވާވަރަށެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތިމާވެށީގެ މާހިރެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ވަނީ މި ނޫހަށް އިންޓަވިއުއެއްދެއްވާފައެވެ. އޭނާއަކީ އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ)ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ވެސްމެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވެ، އެ ދެއްވަނީ މި ދުވަސްވަރު ފެންމަމުންދާ ޖެލީފިޝްގެ ބާވަތަކީ ކޮބައިކަމާއި އޭގެ ތަފްސީލުތަކެވެ. އަދި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްވެސް ވިދާޅުވެ ދެއްވިއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.