ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.  އެހެންނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓުވި މީހުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް މިހާތަނަށް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. ފުލުހުންވެސް މިކަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް އެއްޗެއް މިހާތަނަށް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.