މޫސުން ގޯސްވެ މިއަދުގެ ހަވީރާ ހަމައަށް ވައިޓު އެލާޓު ނެރެފި

ވިއްސާރަ ދުވަހެއްގައި މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހަކު ސައިކަލު ދުއްވާފައި ދަނީ: ފޮޓޯ / ޕީއެސްއެމް

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެއްޖެއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެޓް އިން ވަނީ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓު އެލާޓުވެސް ނެރެފައެވެ.

ވައިޓު އެލާޓު ނެރެފައި ވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށެވެ. އެލާޓު ނެރެފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:30 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 16:00 އަށެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ އެ ވަގުތުތަކުގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ގުގުރުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަ ވާނެ ކަމަށްވެސް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް މެޓް އިން ބުނެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.