މާލެ ފަޅުތެރެއަށް ލޯންޗެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

މާލެ ފަޅުތެރެ އަށް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ދިޔަ ލޯންޗު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ --

ލޯންޗެއް ދިޔަވެ މާލެ ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން އެ ލޯންޗު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް އިން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނޫ އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް އަށް ލިބިފަިއ ވަނީ މެންދުރުފަހު 13:45 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަޑިއަށްދިޔަ ލޯންޗަކީ 33 ފޫޓުގެ ލޯންޗެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުންޏެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަޑިއަށްދިޔަ ލޯންޗު ނެގުމާއި ދިޔަ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސް އިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.