ޔާސިރު ޔަހްޔާ މަރުވެއްޖެ

ޔާސިރު ޔަހްޔާ --

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ޔަމަނުގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޔާސިރު ޔަހްޔާ ސާލިހް މަރުވެއްޖެއެވެެ.

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެޑްމިޓްކުރި ޔާސިރު މަރުވެފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:25 ހާއިރުއެވެ.

ޔާސިރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ކަމަށްވާއިރު، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރީ ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައެވެ. އޭނާ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަތަކަށް ރާއްޖެއިން މީހުން ފޮނުވާކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.

އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލްގައި އަރަބި ކިޔަވައިދެމުން ދިޔަ ޔާސިރު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރީ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅުން އޮންނަ މައުލޫމާތާއި، އޭނާގެ ބެކްގްރައުންޑަކީ މިފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕާކިސްތާނާއި ޔަމަން އަދި އޮމާނުގައި ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފައި ހުރި މީހެއް ކަމަށް ވާތީ، ދިވެހި މުޖުތުމައުގެ ސަލާމަތަށް ބަލާފައި ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މީގެކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ތުހުމަތުކުރާ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ދައުލަތުން ޔާސިރުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދައުވާއެއް އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *