ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސް ކަނޑުވި ބަޔަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑް/ ފޮޓޯ- އެމްއެންޑީއެފް

9 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސް، އެއިން ދަތުރުކުރި އެންމެން ކަނޑުވެފައި ތިއްބާ ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.

މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 6:33 ހާއިރުއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *