ސީވީއެފްގެ ތީމެޓިކް އެމްބެސެޑަރު ކަމަށް ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު/ ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިދާރާ

މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވުން ގާތް 48 ގައުމު ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ، ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބްލަ ފޯރަމް (ސީވީއެފް)ގެ "ތީމެޓިކް އެމްބެސެޑަރ" ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޔަށް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މި މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގަވާފައި ވަނީ ސީވީއެފްގެ މި ދައުރުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. އޭ.ކޭ. އަބްދުލްމޯމެން ރައީސް ނަޝީދަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަރުވާފައިވާ "ތީމެޓިކް އެމްބެސެޑަރ އޮފް ސީވީއެފް ފޯރ ދަ ތީމެޓިކް ޑޮމެއިން އޮފް އެމްބިޝަން" ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަމިއްލަފުޅު ހައިސިއްޔަތުން ހިލޭ ސާބަހަށް އަދާ ކުރައްވާނެ މަސްއޫލިއްޔަތަކެވެ. އެމަނިކުފާނު އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބްލް ފޯރަމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަރުވައި، ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަ ދާއިރާއިން އެމްބެސެޑަރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެމްބިޝަން، ކަލްޗަރ، ފައިނޭންސް، ޕާލިމަންޓްސް އަދި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އާއި ވަލްނަރަބިލިޓީ ހިމެނެއެވެ.

ސީވީއެފް އަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވުން ގާތް 48 ގައުމު ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފޯރަމެކެވެ. މި ފޯރަމްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭފައެވެ. މި ފޯރަމްގެ މަގްސަދަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގައުމުތަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ތިމާވެއްޓާ ރައްމަތްތެރި ސިޔާސަތުތަކެއް ތަންފީޒުކޮށް މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ބޭނުން ކުރާ ހަކަތައަކީ 100 އިންސައްތަ އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *