ތިލަފުށީ ގުދަނެއްގައި ރޯވިތާ ގަޑިއެއްގެއިރު، އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ

ސިނާއީ  މަސައްކަތްތަކަށް  ދޫކޮށްފައިވާ  ތިލަފުށީގައި  ހުރި  ގުދަނެއްގައި  އަލިފާން  ރޯވިތާ  ގަޑިއެއްގެ  އިރުވީ  އިރުވެސް  އަލިފާންގަނޑު  އަދިވެސް  ކޮންޓްރޯލް  ނުވާ  ކަމަށް  އެމްއެންޑީއެފްއިން  ބުނެފިއެވެ.

އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައި ވަނީ މިރޭ 20:24 އެހައިކަންހާއިރު ކަމަށާއި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުގެ ފަޔާ ފައިޓަރުން އެތަނުގައިހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ....

Leave a Reply

Your email address will not be published.