ރާއްޖެއިން އިތުރު ބަލި މީހުން އިންޑިއާ އަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ލިބިއްޖެ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންޑިއާގެ ސަފީރާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ --

ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ އިތުރު ބަލި މީހުން އިންޑިއާ އަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އެގައުމުން ދީފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރްއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކަށްފަހު ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.